دسته: عمومی

امید ادیبی

تدریش خصوصی کاراته – کیک بوکسینگ – ام ام ای توسط سنسی امید ادیبی جهت تماس با سنسی امید ادیبی به سایت ایشان مراجعه فرمایید . سایت سنسی امید ادیبی  

0

حق بیمه اختیاری سال ۹۸

حق بیمه اختیاری سال ۱۳۹۸ با توجه به افزایش حقوق مبلغ پرداخت حق بیمه اختیاری سال ۹۸ حق بیمه اختیاری (حداقل حقوق )  برای یک ماه مبلغ : ۴,۲۳۲,۰۹۸  ریال معادل چهار ميليون و...