کابل شبکه و انواع کابل شبکه

كابل شبكه يکي از مواردي است که توجه کمي به آن مي‌شود و شايد اين تصور غلط وجود داشته باشد که کيفيت کابل شبکه تاثيري بر عملکرد شبکه ندارد ؛ ولي پارامترهايي كه در زير براي يك كابل شبکه به آن اشاره شده نه تنها خلاف اين موضع را ثابت كرده بلكه به اهميت كابل شبكه به يكي از مهمترين اجزاء شبكه تاکيد خواهد کرد:

کابل شبکه و انواع کابل شبکه

فلز به کار رفته در زوج‌سيم‌هاي کابل شبکه آلياژي ترکيبي از چند فلز است که در ميان آنها فلز مس نقش بسزائي در کيفيت کابل شبکه دارد و هرچه ميزان اين فلز بشتر باشد مي‌توان به کابل مورد نظر مطمئن‌تر بود. اما در اين ميان قيمت مس باعث پدپد آمدن مسائلي شده است بعنوان مثال در مورد اقسام کابل‌ شبکه مانند انواع کابل شبکه‌ UTP ، به دليل افزايش قيمت مس، کارخانه‌هاي متفرقه اقدام به توليد کابل‌ شبکه هايي با جعل مارک‌هاي معتبر نموده‌اند که در آن کابل‌ها مقدار آلياژ مس استفاده شده در کابل شبکه از حد استاندارد پايين‌تر است و در برخي کابل‌هاي Cat5e که در چين توليد مي‌شود زوج 1 و 2 و زوج 3 و6 آن از مس است و زوج 4 و 5 و زوج 7 و 8 آن کاملا آهن است.
بنابراين در کابل‌ شبکه های تقلبي زوج 4 و 5 و زوج 7 و 8 از آهن است يا در آنها از آلياژ مس کمتري استفاده شده است.

فاصله زوج ها در طول کابل شبکه

همانطور که مي‌دانيد کابل‌ UTP که از خانواده 3 به بعد آن يعني Cat4 , CAT5 و Cat6 و Cat7 در ايجاد شبکه استفاده مي‌شوند داراي 8 رشته يا 4 زوج ( Pair ) دوتايي مي‌باشند. هر زوج به هم تابيده شده‌اند که اين پيچش کابل‌ها و اندازه ‌تاب‌ها و ثابت بودن فاصله دو کابل شبکه به هم تابيده شده در طول کابل شبکه از پارمترهاي مهم ديگر کابل مي‌باشد.

جنس عايق ( Jacket ) روي هر 8 رشته کابل شبکه

حضور 8 رشته سيم داراي جريان در کنار مواد عايقي مانند روکش سيم باعث ايجاد حالت خازني در کابل شبکه مي‌شود در حقيقت جنس عايق‌ها در پارامترهاي خازني کابل شبکه بسيار موثر است.

حفظ مرکزيت 8 رشته در تمام طول کابل شبکه

در برخي کابل‌شبکه ها مشاهده مي‌شود که عايق روي کابل با 8 رشته کابلي که بصورت دوتايي به هم تابيده شده‌اند فاصله يکساني ندارد و بطور کل 8 رشته کابل هميشه در مرکز Jacket بيروني قرار ندارد. اين موضوع نيز در کيفيت کابل شبکه تاثير بسزايي دارد.
بطور كلي اگر پارامترهاي اشاره شده مناسب نباشند مشکلاتي از قبيل اعواج سيگنال، تضعيف سيگنال، از بين رفتن اطلاعات، برگشت سيکنال وکاهش سرعت خواهيم داشت که باعث مي‌شود اطلاعات درست منتقل نشود. در علم شبکه تمامي‌ پارامترها فوق به صورت مستقل اسامي ‌مختلف و معيارهاي ويژه‌اي دارند که ترکيب اين پارامترها باعث ايجاد يک سري پارامترهاي تاثير گذار روي کابل شبکه مسي خواهد شد که مجموع آنها حدود 14 پارامتر است.
شايد اين پرسش مطرح شود که چگونه مي‌توان اين پارامترها را اندازه گرفت و يا از وجود يا عدم وجود آنها در کابل شبکه باخبر شد؛ در حقيقت؛ تعيين اينکه آيا کابلي که خريداري شده استاندارد مي باشد از عهده ما خارج است و به ابزارها و تست‌هاي ويژه‌اي نيازمند است بنابراين تنها کاري که مي‌توان براي خريد يک کابل شبکه خوب کرد توجه به شرکت سازنده آن در کنار اطمينان از اصل بودن اين مارک است؛ مارک‌هاي معتبر اين رده داراي تأئيديه‌هايي از مراکز و انستيتوهاي استاندارد بين‌المللي هستند که بر کارکرد درست آنها صحه مي‌گذارند.

در زیر میتوانید عکسی را که از سطح مقطع یک کابل شبکه UTP گرفته شده است را مشاهده کنید.


کابل شبکه و انواع کابل شبکه


ثابت ماندن سطح مقطع کابل شبکه

هر سيگنال ورودي به کابل شبکه باعث ايجاد مقاومت در آن مي‌شودکه اين مقاومت با سطح مقطع سيم‌ها ارتباط دارد. بنابراين اگر سطوح مقطع مختلفي را در طول کابل شبکه داشته باشيم مقاومت‌هاي مختلفي را نيز خواهيم داشت.
بدين ترتيب نکته ديگري که در مورد کيفيت کابل‌ شبکه ها مي‌توان به آن اشاره کرد، حفظ سطح مقطع در طول کابل است. وقتي سيگنالي را از يک کابل شبکه مسي عبور مي‌دهيم فلز در موقع عبور جريان مقاومت از خود نشان مي‌دهد که تغيير سطح مقطع در طول کابل؛ افزايش يا کاهش مقاومت را به همراه خواهد داشت. اگر بخواهيم يک سطح مقطع يکنواخت داشته باشيم ابتدا بايد کابل يکنواختي داشته باشيم. بنابراين نکته ديگري که بايد در مورد کابل‌ها دقت شود دارا بودن يک سطح مقطع ثابت در تمام طول کابل است چرا که اين پارامتر روي سرعت انتقال ديتاهايي که روي کابل شبکه در حال تردد هستند تاثير مي‌گذارد.کشيدگي در کابل شبکه يکي از مهمترين دلايل ايجاد سطوح مقطع متفاوت است.

براي جلوگيری از ايجاد چنين مشکلي در هنگام فرآيند کابل کشي به نصاب‌ها در خصوص کشيده شدن کابل شبکه هشدار دهيد.

نصب اجزا شبکه و کابل کشي مهمتر از کيفيت

در Installation شبكه نيز پارامترهاي زيادي وجود دارد كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌گردد.
باز كردن بيش از اندازه پيچش كابل شبکه ( منظور زوج سيم‌ها ) : همانطور که مي‌دانيد وقتي روي يک کابل سيگنال الکتريکي جريان دارد روي کابل مجاور خود القاء الکتريکي خواهد داشت که در کابل‌ شبکه اين القاء الکتريکي را با پيچدن و تابيدن کابل‌ها به دور يکديگر حذف مي‌کنند. بنابراين حفظ پيچش‌ها تا آخرين نقاط تماس کابل‌ها با کانکتورها و کي‌استون از مهمترين نکات نصب و اتصالات شبکه است. حقيقت اين است که بالا رفتن سرعت و فرکانس در کابل‌هاي مختلف ( منظور Cat3 ، Cat4 ، Cat5 ، Cat5e و Cat6 ) به عواملي مانند جنس کابل شبکه و تکنيک‌هايي که در پيچش‌ها بکار مي‌برند، بستگي دارد. بنابراين عدم رعايت پيچش کابل تا آخرين نقاط و باز کردن پيچ زوج سيم‌ها باعث حذف اثر القاء متقابلي که کابل‌ها روي يکديگر دارند مي‌شود که اين موضوع مي‌تواند اثرات مخربي در کيفيت انتقال اطلاعات و بر هم زدن استانداردها داشته باشد. به اين دليل است که امر Punch کردن و اتصالات کابل به کي‌استون و کانکتورها بسيار حياتي مي‌باشد.
برداشتن بيش از اندازه‌عايق کابل در هنگام اتصالات : اگر عايق ( Jacket ) روي كابل شبکه ها بيش از اندازه از روي كابل برداشته شود. باز هم اثر مخربي در راه رسيدن سيگنال سالم خواهد داشت.
كشيده شدن كابل شبکه:

کشيده شدن کابل شبکه در هنگام کابل کشي باعث تغيير در سطح مقطع کابل خواهد شد که مشکل برگشت سيگنال را باعث خواهد شد.
جمع كردن كابل در فضاي نامناسب : جمع کردن کابل‌هاي اضافه و تاکردن آن در انتهاي خط و قرار دادن بافشار داخل داکت نيز خود باعث بروز مشکلاتي مانند تضعيف سيگنال و تغيير امپدانس (مقاومت) کابل مي‌شود که تغيير امپدانس خود برگشت سيگنال را به همراه خواهد داشت. اين موضوع وقتي ارتباطات توسط کابل Cat6 است بسيار بحراني و مي‌تواند کاملا ارتباط را قطع کند.
فشار دادن كابل شبکه : فشار دادن کابل‌ها در داکت کوچک نيز کاري است که برخي نصاب‌ها انجام مي‌دهند كه اين موضوع باعث تغيير در شكل فيزيكي كابل شبکه مي شود.
بطور کل در هنگام نصب هر عاملي که باعث تغيير در شکل فيزيکي و يا خاصيت مواد کابل شبکه شود تا اندازه‌اي ( که بستگي به مارجين آنها دارد ) قابل تحمل است ولي بيشتر از آن پارمترهاي کابل را تغيير خواهد داد و باعث بروز انواع مشکلاتي که به آن اشاره شد خواهد گرديد.
مارجين چيست؟
به ميزان حاشيه امنيتي که مي‌توانيد تا اندازه‌ استاندارد تغيير داشته باشيد مارجين مي‌گويند. بعنوان مثال يک ليوان پر از آب را در نظر بگيريد، درآن مارجين بسيار کم است چراکه به محض تکان خوردن، آب از استاندارد ليوان خارج شده و آب خواهد ريخت. ولي يک ليوان که در آن تا نصف پر شده است. مارجين آن نصف ليوان است يعني مي‌توانيد مقداري نيز تکان بخورد بدون اينکه آب از استاندارد ليوان خارج شود.
مارجين ها در طبقه بندي‌هاي مختلف مانند Cat5 و Cat6 و Cat7 تفاوت‌هاي زيادي دارند. بعنوان مثال در Cat6 مارجين‌ها بسيار کم مي‌باشد و به همين دليل است که نصب و راه‌اندازي بستر فيزيکي شبکه در Cat6 بسيار حساس است.
يکي از تفاوت‌هاي کابل‌هايي که شرکت‌هاي مختلف توليد مي‌کنند در همين مارجين‌هاست. در يک سري از آنها مارجين‌ها به لبه استاندارد چسبيده‌اند ولي برخي ديگر داراي مارجين مناسبي است و با اندکي تغيير در برخي پارامترها باز هم استاندارد را رعايت خواهند کرد و مشکلي بوجود نخواهد آمد و کابل به راحتي در اثر گرما يا کمي‌کشيده شدن و … بازهم جواب مناسبي خواهد داشت.
نکته اي که بايد به آن توجه نمود اين است که، استاندارد بالاترين سطح کيفيت نيست. استاندارد حداقل پارامترهايي است که براي داشتن ارتباط لازم اعلام مي‌نمايد. بنابراين اينطور نيست که وقتي استاندارد را رعايت کرده‌ايم مطلوب ترين کيفيت را داريم. وقتي سازنده‌اي استاندارد را رعايت مي‌کند منظور اين است که حداقل ميزان کيفيت را رعايت کرده‌ است ولي معلوم نيست که محصول آن شرکت بالاتريت کيفيت را داشته باشد يا خير.
به اين مثال توجه کنيد:
يک سي دي نرم‌افزار تهيه کرده‌ايد روي سي دي نوشته شده حداقل فضاي مورد نياز براي نصب آن 2 گيگابايت است. در اينجا استاندارد 2 گيگابايت است ولي اگر مقدار بيشتري فضا داشته باشيد بهتر است. به عبارت ديگر اگر سيستم شما فقط 2 گيگابايت فضا داشته باشد فقط استنادارد را رعايت کرده‌ايد.

پارامترهاي کابل شبکه در فرکانس‌هاي متفاوت

پارامترهاي کابل شبکه بر مبناي فرکانس‌هاي مختلف مقادير مختلف دارد و اين مقادير مختلف در فرکانس‌هاي مختلف براي Categoryهاي مختلف بازهم متفاوت است. بعنوان مثال حداقل فرکانس در Cat5 مقدار 100MHz است ولي براي Cat6 حداقل فرکانس مورد نياز 200MHz است و اين فرکانس در Cat7 به 600MHz مي‌رسد. هرچه فرکانس بالاتر مي‌رود ميدان القايي بيشتري خواهد بود.
بايد اشاره کرد که در Cat7 به دليل بالا بودن فرکانس پارامترهاي بيشتري بايد محاسبه و مد نظر قرار گيرد. بعنوان مثال در Cat7 ، Cross talk يک کابل نسبت به کابل مجاور نيز بايد محاسبه گردد. يعني القاء متقابل کابل‌هاي مجاور روي يکديگر بايد محاسبه نمود. در حاليکه در Categoryهاي پايين‌تر اين موضوع تاثير چنداني در نصب نخواهد داشت و مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

هر چه سرعت کابل شبکه بيشتر، دقت نصب بيشتر

نصابي كه تا کنون مثلا روي Cat5 کار مي‌کرده است به دليل اضافه شدن پارامترهايي در Cat6 و يا Cat7، ممکن است کار را بدرستي نتواند انجام دهد و نتيجه کابل‌کشي بايد در تست نهايي از طريق تسترهاي معتبر مورد بررسي قرار گيرد.
واضح است وقتي روي استاندارد Cat6 يا Cat7 کار مي‌کنيد تنها مرغوبيت کالا مهم نيست. بلکه نکات بسيار جزيي و حياتي نيز به آن اضافه مي‌شود که فقط در هنگام نصب بايد به آن دقت کرد و به هيچ عنوان به کيفيت کالا ربطي ندارد.
حال اين موارد را نصاب‌هاي شبکه بايد بدانند و اگر هم نمي‌دانند بايد در زمان تحويل شبکه مورد تست قرار گيرند. بنابراين وقتي سرعت بالاتر مي‌رود يکسري پارامترها اهميت پيدا مي‌کنند که برخي از آنها به مرغوبيت و کيفيت کابل شبکه بر مي‌گردد و بعضي از آنها به نصب کابل شبکه و تجهيزات شبکه غيرفعال مرتبط است.
موارد فوق بسيار حساس و حياتي هستند که يک کاربر و يا مدير شبکه نمي‌تواند بدون تسترهاي حرفه‌اي آنها را تست، اندازه‌گيري و از سلامت کار مطمئن شود. وقتي در هنگام نصب تجهيزات غيرفعال تمام نکات استاندارد Cat6 رعايت شده باشد و همچنين تجهيزات فعال ( Active ) نيز استانداردهاي Cat6 را رعايت کرده باشند ولي نتوانيد از اين Backbone ؛ استانداردهاي Cat6 را دريافت نماييد آنگاه يک جاي کار ( که مي‌تواند از لحاظ مرغوبيت و کيفيت کالا و يا از لحاظ نصب باشد ) ايراد دارد و طبيعتاً در اينجا فقط تسترهاي تخصصي است كه مي‌تواند ايراد را پيدا کند.

انواع کابل شبکه

کابل های شبکه را از چند نظر میتوان دسته بندی کرد:

1- دسته بندی بر اساس ساختار فیزیکی و محل استفاده از کابل

2- دسته بندی بر اساس سرعت کابل شبکهانواع کابل شبکه بر اساس ساختار فیزیکی :

1- کابل شبکه محیط داخلی که به آنها کابل شبکه UTP هم اطلاق میشود.

2- کابل شبکه شیلد دار برای محیطهایی با نویز و امواج الکترومغناطیسی بالا که از آنها با نام کابل شبکه SFTP نام برده می شود.

3- کابل محیط بیرونی که برای محیط های بیرون از ساختمان که در معرض نور خورشید و باران میباشند مورد استفاده قرار میگرند که به آنها کابل شبکه Outdoor هم گفته می شود.انواع کابل شبکه بر اساس سرعت کابل شبکه :

1- کابل شبکه Cat1

Class A: Link/channel up to 100 kHz using Category 1 cable/connectors2- کابل شبکه Cat2

Class B: link/channel up to 1 MHz using Category 2 cable/connectors3- کابل شبکه Cat3

Class C: link/channel up to 16 MHz using Category 3 cable/connectors4- کابل شبکه Cat5/Cat5e

Class D: link/channel up to 100 MHz using Category 5e cable/connectors5- کابل شبکه Cat6/Cat6a

Class E: link/channel up to 250 MHz using Category 6 cable/connectors

Class EA: link/channel up to 500 MHz using Category 6A cable/connectors (Amendment 1 and 2 to ISO/IEC 11801, 2nd Ed.)6- کابل شبکه Cat7 / Cat7a

Class F: link/channel up to 600 MHz using Category 7 cable/connectors

Class FA: link/channel up to 1000 MHz using Category 7A cable/connectors (Amendment 1 and 2 to ISO/IEC 11801, 2nd Ed.)7- کابل شبکه Cat8 / Cat8.1 / Cat8.2

Class I: link/channel up to between 1600 MHz and 2000 MHz using Category 8.1 cable/connectors (specification under development)

Class II: link/channel up to between 1600 MHz and 2000 MHz using Category 8.2 cable/connectors (specification under development)
شاید برای شما پیش آمده باشد اینترنت پرسرعت دارید و یکدفعه قطع می شود

به دنبال تماس با isp خود هستید اما آنها نیز نمی توانند جواب مناسبی به شما بدهند

حال قصد دارم راهکار هایی به شما بگویم تا شما بتوانید مشکل قطعی اینترنت را پیدا کنید

ابتدا مهم ترین فاکتور برای اتصال ثابت ماندن چراغ adsl می باشد اگر ثابت نبود دو حالت وجود

دارد یا چشمک زن بصورت تند می باشد و یا در بعضی مودم ها چشمک زن آرام می باشد

وضعیت های چراغ adsl

چشمک زن تند : چشمک زن تند نشانه این است که خط رانژه می باشد به علت چند دلیل می تواند

به این شکل شده باشد اول دوشاخه ضد برق دوم اسپلیتر خراب یا جابجا زدن ورودی های اسپلیتر سوم سیم ها
چهارم سیم تلفن پنجم مشکل از پریز تلفن ششم جعبه تقسیم ورودی -

چشمک زن آرام و یا خاموش : اتصال از پریز تا مودم برقرار نباشد دوم خط مشترک لینک ندارد و از سوی isp رانژه نشده است
و یا مشکلی از پورت مشترم در مرکز مخابراتی وجود دارد . سوم اشتباه وصل کردن ورودی های اسپلیتر


حال اگر چراغ adsl ثابت بود و چراغ اینترنت خاموش بود

چند حالت وجود دارد با چند چک ساده می توانید مشکل را متوجه شوید

ابتدا اگر مودمتان وایرلس دارد با یک گوشی چک کنید که اسم وایرلس به اسم ابتدایی مودم

بازگشته است یا خیر ؟

اگر اسم مودم به اسم ابتدایی مودم بازگشته بود یعنی مودمتان ریست شده و به تنظیمات مجدد نیاز دارد
اگر همان اسم بود حال باید موارد زیر را توجه کرد
اگر آخرین بار کی شما اینترنت داشته اید ؟ مثلا یک روز قبل یا یک ساعت قبل خوب کاملا مشخص است مشکل
از طرف isp شما است و باید برای درمیان گذاشتن با آنها تماس بگیرید .
مشکلاتی که میتواند از طرف isp باشد :

کمبود ip , مشکل درون شبکه isp ,مشکل مرکز مخابراتی ,,......

متاسفانه دیده شده بعد از تماس مشترک با isp بعضی از آنها پیشنهاد ریست کردن ( بازگشت به تنظیمات کارخانه ) را می دهند که پیشنهاد میشود به هیچ وجه اینکار را نکنید زیرا تنظیمات مودم یکبار انجام میشود .

بعضی از مشکلات را در اینجا مطرح میکنیم :

مشکل تمام چراغ ها ثابت است اعم از adsl , internet همچنان اینترنت ندارید علامت زرد پایین صفحه را می بینید :

ابتدا در قسمت کانشکن خود ip ها را چک کنید که بصورت اتوماتیک باشد و آی پی گرفته باشد به شکل زیر توجه کنید .

عیب یابی مودم و مشکلات اینترنت

عیب یابی مودم و مشکلات اینترنت

عیب یابی مودم و مشکلات اینترنت

مسله ip که گفته شد در شرایطی است که dhcp مودم روشن باشد

بعد از مشکل ip اگر همچنان برطرف نشد با مودمی دیگر تست شود اگر برطرف نشد از isp است -


تمامی چراغ ها ثابت است اعم adsl , internet علامت زرد پایین بر روی آیکون شبکه را نیز مشاهده نمیکنید و

همه چی طبیعی به نظر می رسد و دوحالت وجود دارد . یک : از پ ر و ک س ی استفاده کرده اید که باید از

تنظیمات internet option ----> Connection ---> Lan settings مانند شکل زیر


عیب یابی مودم و مشکلات اینترنت

تیک پ ر و ک س ی را بردارید .

مشکل اینترنت وصل است اما سایت باز نمیکند :

در تنظیمات کانکشن خود باید dns ست کنید با توجه به شکل انجام دهید :

Control Panel----->Network and Internet---->Network Connections

در اینجا کانکشنی که به مودم وصل هستید را انتخاب و دبل کلیک می کنید .

عیب یابی مودم و مشکلات اینترنت

عیب یابی مودم و مشکلات اینترنت

عیب یابی مودم و مشکلات اینترنت

طبق شکل عمل کنید .

مشکل بعدی باز نکردن سایت هایی مثل یاهو و گوگل است یا باز می کند و error https می دهد :

شما باید تاریخ ویندوز خود را به روز کنید و مشکلتان به همین راحتی حل می شود .

امیدوارم آموزش فوق مورد استفاده شما قرار گرفته شده باشد .
امنیت شبکه

امنیت شبکه

در مقالهٔ شبکه‌های کامپیوتری، زمینهٔ تخصصی «امنیت شبکه»، شامل مقررات و سیاست‌های اتّخاذ شده توسط مدیریت شبکه است که به منظور جلوگیری و نظارت بر دسترسی غیر مجاز، سوء استفاده، اصلاح، یا ایجاد محدودیت در شبکه‌های کامپیوتری و منابع قابل دسترس در شبکه، تدوین و اعمال می گردد.

اولین گام در امنیت اطلاعات
عبارت‌های «امنیت شبکه» و «امنیت اطلاعات» اغلب به جای یگدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. عدم آشنایی بسیاری از کاربران و کارکنان سازمان ها، به نفوذگران کمک می کند تا به راحتی وارد یک شبکه کامپیوتری شده و از داخل آن به اطلاعات محرمانه دست پیدا کنند یا این که به اعمال خرابکارانه بپردازند. هر چه رشد اینترنت و اطلاعات روی آن بیشتر می شود نیاز به اهمیت امنیت شبکه افزایش پیدا می کند. امنیت شبکه به طور کلی برای فراهم کردن امکان حفاظت از مرزهای یک سازمان در برابر نفوذگران (مانند هکرها) به کار می رود. برای تامین امنیت بر روی یک شبکه، یکی از بحرانی ترین و خطیرترین مراحل، تامین امنیت دسترسی و کنترل تجهیزات شبکه است. تجهیزاتی همچون مسیریاب، سوئیچ یا دیوارهای آتش. با این حال، امنیت اطلاعات به صراحت بر روی محافظت از منابع اطلاعاتی در برابر حمله ویروس‌ها یا اشتباهات ساده توسط افراد درون سازمان متمرکز شده است و برای این منظور از تکنیک‌های جلوگیری از از دست رفتن داده‌ها (DLP) بهره می برد. یکی از این تکنیک ها، تقسیم بندی شبکه‌های بزرگ توسط مرزهای داخلی است.

مفاهیم امنیت شبکه
امنیت شبکه از تصدیق هویّت کاربر و معمولاً توسط یک نام کاربری و یک رمز عبور آغاز می شود. از آنجایی که این موضوع تنها نیازمند به یک چیز در کنار نام کاربری ( یعنی رمز عبور) است، لذا گاهی اوقات تحت عنوان «احراز هویت تک عامله» نامیده می شود. با «احراز هویت دو عامله» برخی از چیزهایی که شما دارید، نیز استفاده می شود (به عنوان مثال یک توکن امنیتی یا قفل سخت افزاری، یک کارت ATM و یا تلفن همراه شما)، و یا با «احراز هویت سه عامله» بعضی از چیزهایی که معرف شماست نیز استفاده می شود (مانند اثر انگشت).
پس از تصدیق هویت، دیوارآتشین(فایروال) اجرای سیاست‌های دسترسی را اعمال می کند؛ از قبیل اینکه چه خدماتی مجاز هستند که در دسترس کاربران شبکه قرار بگیرند. اگر چه برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز، این اجزا ممکن است برای بررسی اجزای مضر بالقوه، مانند کرم‌های کامپیوتری یا تروجان هایی که از طریق شبکه منتقل می شوند، شکست بخورند. نرم‌افزارهای آنتی ویروس و یا سیستم‌های پیشگیری از نفوذ (IPS) کمک شایانی به شناسایی و مهار عملکرد چنین نرم‌افزارهای مخربی می کند. یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر آنومالی نیز ممکن است بر شبکه و ترافیک موجود در آن از حیث محتوا یا رفتار ناخواسته و مشکوک و یا سایر ناهنجاری‌ها نظارت داشته باشد تا از منابع محافظت کند؛ به عنوان مثال از حمله ممانعت از سرویس دهی و یا دسترسی به فایل‌های کارمندی در زمان‌های غیر متعارف. حوادث منحصربه‌فردی هم که در شبکه رخ می دهد ممکن است به منظور بازبینی و تجزیه و تحلیل سطح بالاتر در آینده، ثبت گردد.
ارتباط بین دو میزبان که از یک شبکه استفاده می کنند، می تواند به منظور حفظ حریم خصوصی رمزنگاری شود.
کندوهای عسل (Honeypots) که اساساً منابع فریبنده قابل دسترس در شبکه هستند، می توانند به منظور نظارت و ابزارهای هشدار زود هنگام در شبکه مستقر شوند تا نشان دهند که چه وقت یک کندوی عسل به طور معمول قابل دستیابی نمی‌باشد. تکنیک هایی که مهاجمان در تلاش برای دستیابی به این منابع فریبنده به کار می بندند، در طول حمله و پس از آن مورد مطالعه قرار می گیرند تا نگاهی بر تکنیک‌های بهره برداری جدید وجود داشته باشد. چنین تجزیه و تحلیل هایی می تواند به منظور تأمین امنیت بیشتر یک شبکه واقعی توسط روش کندوی عسل، مورد استفاده قرار خواهد گرفت /

مدیریت امنیت
مدیریت امنیت برای شبکه ها، برای انواع شرایط مختلف، متفاوت است. یک خانه کوچک یا یک دفتر تنها به یک امنیت ابتدایی نیاز دارد؛ در حالی که کسب و کارهای بزرگ نیازمند محافظت در سطح بالا و داشتن نرم‌افزارها و سخت افزارهای پیشرفته برای جلوگیری از حملات بدخواهانه ای چون هک کردن و ارسال ایمیل‌های ناشناس هستند.

برای مطالعه ادامه این مقاله به "ادامه مطلب" بروید .

کمی در باره ما!
سایت 059 با بیش از 10 سال تجربه در زمینه آموزش در فضای مجازی