بارور کردن ابرها برای بارش باران در چین با استفاده از راکت

بارور کردن ابرها برای بارش باران در چین با استفاده از راکت

کمی در باره ما!
سایت 059 با بیش از 10 سال تجربه در زمینه آموزش در فضای مجازی