شرايط و مدارك لازم جهت دريافت گذرنامه و دفترچه رانندگي ترانزيت

شرايط و مدارك لازم جهت دريافت گذرنامه و دفترچه رانندگي ترانزيت

رانندگان پايه يكم متقاضي دفترچه رانندگي ترانزيت بايستي جهت دريافت گذرنامه و دفترچه رانندگي به پليس گذرنامه در تهران يا مديريت گذرنامه مراكز استانها مراجعه نمايند. علاوه برمدارك صدور گذرنامه جديد:

1. معرفي نامه رسمي با امضاء مدير عامل شركت حمل و نقل يا تعاوني مسافربري كه در آن فعاليت دارند. ( محضري )

2. تعهد نامه رسمي راننده يا كمك راننده ( فرم تعهد نامه از طريق شركت مربوطه تحويل ميشود ) ( محضري )

3.برگ عدم اعتياد از آزمايشگاههاي مجاز وزارت بهداشت در تهران و براي مديريت گذرنامه شهرستانها آزمايشگاه مورد قبول شهرستان مربوطه.

4.اصل و فتوكپي گواهينامه پايه يك معتبر براي رانندگان و پايه دو جهت كمك رانندگان .

5.پنج قطعه عكس 4*6 جديد زمينه سفيد تمام رخ بدون عينك و كلاه و كراوات و از يك نگاتيو.

6.تنظيم فرم 18 ماده اي مخصوص رانندگان قابل ارائه توسط شعبه رانندگان مستقر در اداره بررسي صلاحيت پليس گذرنامه و مديريت گذرنامه استانها

نكته1: معرفي نامه صادره توسط شركت حمل و نقل يا تعاوني مسافربري بايستي قبل از ارائه به مراكز صدور گذرنامه به تأييد شعبه رانندگان در پليس گذرنامه برسد. (در صورتيكه دفتر مركزي شركت حمل و نقل در استان محل تقاضاي گذرنامه باشد با تاييد شعبه رانندگان استان اقدام مي گردد.)


مدارك لازم جهت تغيير نام شركت يا تعويض پروانه خروج رانندگي


الف = جهت تغيير نام شركت :

1.معرفي نامه رسمي از شركت حمل و نقل يا تعاوني مسافربري و تسويه حساب از شركت قبلي .

2. تنظيم يك برگ فرم و پوشه گذرنامه .

3.اصل و كپي كامل شناسنامه عكسدار.

4.ارائه دفترچه رانندگي و گذرنامه .

ب= تعويض دفترچه رانندگي ترانزيت بدليل پر شدن صفحات :

1.تنظيم يك برگ فرم و پوشه گذرنامه

2. اصل و فتوكپي شناسنامه عكسدار

3. چهارقطعه عكس جديد 4*6

4. درخواست كتبي مبني بر پر شدن صفحات دفترچه رانندگي

5. ارائه اصل گذرنامه و دفترچه رانندگي

6. معرفي نامه شركت مشغول به كار

نكته : در صورتيكه رانندگان طي 5 سال اعتبار دفترچه خروج ، از كشور خارج نشده باشند جهت تعويض دفترچه ارائه مدارك اوليه صدور دفترچه رانندگي الزامي مي باشد .

کمی در باره ما!
سایت 059 با بیش از 10 سال تجربه در زمینه آموزش در فضای مجازی